Psykologiske Undersøgelser

Ind imellem kan det være nødvendigt at få afklaret og undersøgt funktionsniveauet og trivslen hos børn, unge eller voksne.

Psykologcentret udfører forskellige undersøgelser, der går i dybden med vurderinger gennem test, interviews, observationer og samtaler. Undersøgelsen munder ud i en erklæring eller rapport.

 • Arbejdsmarkedsrelaterede eller beskæftigelsesorienterede undersøgelser
 • ​Neuropsykologiske undersøgelser
 • ​Børneundersøgelser
 • ​Forældrekompetenceundersøgelser

Arbejdsmarkedsrelaterede eller beskæftigelsesorienterede undersøgelser

En psykologisk undersøgelse af voksne i forhold til arbejdsmarkedet. Undersøgelsen indeholder en bred beskrivelse af klientens evner, personlighed og funktionsmåde, herunder en vurdering af klientens muligheder på arbejdsmarkedet og eventuelle revaliderings- og behandlingsmuligheder. Undersøgelsen består af et længere interview af borgeren samt en eller flere psykologiske test.

Neuropsykologiske undersøgelser

Undersøgelserne og erklæringerne kan omfatte alle typer hjerneskader og udviklingsforstyrrelser, og foretages af klienter fra det fyldte 16. år. Følger efter alkohol- eller stofmisbrug, kognitive forstyrrelser ved smerter, mistanke om demens, eller behov for vurdering af intelligensniveau, kan også danne grundlag for undersøgelserne.

Børneundersøgelser

Det er som oftest noget ved barnets adfærd eller trivsel, der vækker bekymring, og som leder tanken hen på, at den ændrede adfærd kan skyldes fx

 • ​Faglige problemer i skolen
 • ​Sociale problemer
 • Problemer i forhold til opmærksomhed og koncentration
 • ​Dårlig trivsel generelt
 • ​Trivselsproblemer som følge af skilsmisse
 • Mistanke om mulige diagnoser

En børneundersøgelse består dels af psykologiske test og observationer af barnet – og dels af samtaler med forældre og andre voksne i barnets omgivelser.

I forhold til myndigheder udfærdiges børneundersøgelser på eksempelvis anbragte børn eller anbringelsestruede børn.

Forældrekompetenceundersøgelser

En forældrekompetenceundersøgelse er meget omfattende. Undersøgelserne udføres i overensstemmelse med Social- og Integrationsministeriets retningslinjer.

I et tæt samarbejde med den henvendende myndighed, forvaltning, kommune eller region aftales forløbet om undersøgelsen. Der udarbejdes en erklæring, hvori der sammenfattes, konkluderes og gives anbefalinger med henblik på forældrekompetencen. Denne erklæring gennemgås med både klient og henvendende myndighed.

Forældrekompetenceundersøgelser

 • ​Gennemføres for at belyse, hvordan barnets trivsel og udvikling bedst sikres
 • ​Tager udgangspunkt i det konkrete barn og forældrenes forudsætninger for at drage omsorg for og tage vare på netop dette barn
 • ​Beskriver forældrenes ressourcer og svagheder i forhold til/i samspil med barnet
 • ​Beskriver forældrenes kognitive og personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder
 • ​Vurderer forældrefunktion, mentaliseringsevne og refleksive funktion samt andre personlighedsmæssige aspekter, som har betydning for forældrekompetencen
 • ​Identificerer årsager til problematisk adfærd hos forældrene
 • ​Beskriver barnets funktionsniveau og udviklingsbehov
 • ​Beskriver forældrenes tilknytningsmønstre og tilknytningen mellem forældre og barn
 • ​Beskriver forældrenes udviklingsmuligheder og eventuelle støttebehov

Kontakt en af Psykologcentrets psykologer for nærmere aftale.

Psykologcentret

​Vesterbro 35, 9000 Aalborg Klik på adressen for rutevejledning

Samarbejder desuden med andre forsikringer/forsikringsnetværk​

Priser og Betaling

Du finder priser og betaling på siden for den enkelte psykolog.

Ved samtaler med Sygesikrings henvisning afregnes der kontant / Mobile Pay efter hver samtale. 

Ved samtaler, der er betalt af forsikringen, afregner psykologen direkte med forsikringen / forsikringsnetværket og du har dermed ingen udgifter forbundet hermed.
​Vi indberetter automatisk til Sygeforsikringen danmark, såfremt du oplyser at du er medlem.

Afbud skal meddeles senest kl 16 dagen før. Ellers skal du betale afbudsgebyr.