Karen Wichmann

Uddannet cand. psych., specialist i psykoterapi for voksne. Specialist i Klinisk børne- og ungepsykologi.

Autoriseret psykolog
Medlem af Dansk Psykologforening.
​CVR: 37648396

Kontaktoplysninger

Tlf. +45 30 48 86 41

Mail: karenwichmann@protonmail.com
Hjemmeside: www.karenwichmann.dk


​Klienter

​Modtager private klienter og klienter med forsikringsdækning.

Har ikke overenskomst med Sygesikringen.

Mangeårig erfaring i udredning af børn, unge og voksne, psykologiske undersøgelser, supervision og samtaleterapi. Tilknyttet som børnesagkyndig.

Karen har flere års erfaring med terapeutisk arbejde med børn, unge og voksne. Karen tilbyder hjælp til at bearbejde psykologiske belastningsreaktioner som fx stress, angst og depression.

Der tilbydes herudover hjælp til at håndtere livskriser (så som skilsmisse, tab og sygdom), selvværdsproblematikker, relationsproblemer (fx problemer med jalousi, grænsesætning, uhensigtsmæssig afhængighed af andre, tillid) eller der kan ydes hjælp til generel selvudvikling.

Karen har særlig viden i forhold til de problematikker, der kan opleves i forhold til ufrivillig barnløshed, fertilitetsbehandling og efterfødselsreaktioner.

Karen har erfaring fra privat praksis, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, fra Socialforvaltning og Familiehus og er tilknyttet som børnesagkyndig ved Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen). Karen har erfaring i supervision af psykologer og andre faggrupper, f.eks. familiekonsulenter, plejefamilier, pædagoger og lærere.

Karen arbejder ofte med terapiforløb af kortere varighed og tilpasser terapien den enkeltes problem, men har også klienter i længerevarende forløb. Karen arbejder primært ud fra et psykodynamisk og kognitivt grundlag med systemiske og mentaliserings baserede vinkler, hvor det giver mening.

Karen har mange års erfaring med udredning af både børn og voksne og tilbyder psykologiske undersøgelser som forældrekompetenceundersøgelser, børnepsykologiske undersøgelser, tilknytningsundersøgelser og undersøgelser i forhold til arbejdsmarkedet. Karen tilbyder desuden rådgivning og supervision til både fagpersonale og til forældre (fx i forhold til barn med specifikke vanskeligheder eller diagnose, familieproblematikker el.lign.).

Efteruddannelse:

  • ​3-årig psykodynamisk specialistuddannelse
  • ​1-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi
  • ​1-årig specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi for børn, unge og familier
  • ​Uddannelsesforløb i mentaliseringsbaseret udredning og intervention.
  • ​Kognitiv terapi for børn og unge
  • ​Efteruddannelsesforløb i systemisk metode
  • Mange kurser i udredning og forskellige former for testning (heriblandt Rorschach, Parent Development Interview, Child Attachment Interview, PC-ERA, MCMI-III, WAIS-IV, TAT m.fl.).
  • Karen videreuddanner sig løbende med kurser og supervision af eget arbejde
  • Karen er specialist i psykoterapi for voksne og specialist i klinisk børnepsykologi

PRISER

NB: Forsikringssager afregner psykologen direkte med forsikringsselskabet​

Individuelle samtaler

Tid:  ​50 minutter

Pris:  ​1.050 kr.

Forældrerådgivning

Tid:  ​60 minutter

Pris:  ​1.100 kr.

Supervision

Tid:  60 minutter

Pris:  ​1.300 kr.

Psykologiske undersøgelser

Tid: ​ Afhænger af problemstilling og omfang

Pris:  Afhænger af problemstilling og omfang

Betaling​

Der afregnes kontant eller betales via MobilePay efter hver samtale.

Der indberettes automatisk til Sygeforsikringen "danmark", hvis du oplyser, at du er medlem.

Afbud

ved afbud senere end 24 timer før vores aftale, betales et gebyr på 500 kr.

Kontaktformular​

Denne formular sendes som sikker mail / krypteret

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Psykologcentret

​Vesterbro 35, 9000 Aalborg Klik på adressen for rutevejledning

Samarbejder desuden med andre forsikringer/forsikringsnetværk​

Priser og Betaling

Du finder priser og betaling på siden for den enkelte psykolog.

Ved samtaler med Sygesikrings henvisning afregnes der kontant / Mobile Pay efter hver samtale. 

Ved samtaler, der er betalt af forsikringen, afregner psykologen direkte med forsikringen / forsikringsnetværket og du har dermed ingen udgifter forbundet hermed.
​Vi indberetter automatisk til Sygeforsikringen danmark, såfremt du oplyser at du er medlem.

Afbud skal meddeles senest kl 16 dagen før. Ellers skal du betale afbudsgebyr.