Anette Madsen

Uddannet cand. pæd. psyk.

Autoriseret psykolog

Medlem af Dansk Psykologforening.

​CVR: 33820585​

Ydernummer: 796425

Kontaktoplysninger

Tlf. +45 20 57 94 48

Mail: anemad@stofanet.dk

​Klienter

​Modtager klienter med lægehenvisning samt modtager henvendelser fra privatpersoner og personer, som bliver henvist gennem forsikringsselskaber.

Samarbejder med Falck, Sygesikring Danmark og andre forsikringsnetværk.
Samt kommuner og andre offentlige institutioner.

Har overenskomst med sygesikringen.

Der er p.t. lukket for lægehenvisninger for unge mellem 18-24 år henvist efter pkt.10, Let til moderat depression og pkt.11, Let til moderat angst, herunder OCD.

Anette har mangeårig erfaring med terapeutiske samtaler med børn, unge og voksne

​Anette tilbyder individuelle terapeutiske samtaler til bearbejdning af stress / overbelastningsreaktioner, angst, depression, sorg og livskriser i forbindelse med tab, sygdom og andre indgribende begivenheder.

Anette arbejder med selvværd og personlig udvikling - herunder oplevelser af ensomhed, meningsløshed og tomhed. Samt tilbyder parsamtaler.

​Anette har erfaring med supervision af psykologer og andre faggrupper f.eks. familiekonsulenter og plejefamilier.

Anette har særlig viden om familierelationer - herunder tilknytning, adoption og familiepleje og de særlige problemstillinger, der er omkring adoption og plejeanbringelse.

Anette vælger terapeutisk indgangsvinkel ud fra den enkelte problemstilling og anvender kognitiv eller psykodynamisk tilgang, samt elementer fra systemisk tilgang ud fra hvad der vurderes hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte problemstilling.

Anette har primært erfaring fra privat praksis, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Socialforvaltning.

Efteruddannelse:

  • ​Uddannelsesforløb i mindfulness.
  • Uddannelsesforløb i kognitiv terapi.
  • Uddannelsesforløb i mentaliseringsbaseret udredning og intervention.
  • 3 – årigt uddannelsesforløb i psykoterapi.
  • En række korterevarende kurser hvor flere kurser er på specialistniveau.

  • Anette videreuddanner sig løbende med kurser og supervision af eget arbejde.

Beskyttelse af personfølsomme data

Oplysninger om en persons psykiske tilstand er ifølge GDPR personfølsomme oplysninger. Som psykolog er jeg underlagt særlovgivning om pligt til at føre journal, som føres, opbevares og destrueres jvf. GDPR’s retningslinjer.

Privatlivspolitik

På baggrund af EU’s dataforordning har du krav på at kende til, hvordan dine persondata bliver opbevareret og håndteret. 

Du kan læse min privatlivspolitik her.

Utilsigtede hændelser og klagemuligheder

Hvis du eller dine pårørende i forbindelse med dit behandlingsforløb oplever utilsigtet hændelse, kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. Information om utilsigtede hændelser, klager og erstatning findes i Styrelsens pjece.

​Du kan læse mere om klagemuligheder på Dansk Psykologforenings hjemmeside.​​​

PRISER

NB: Forsikringssager afregner psykologen direkte med forsikringsselskabet​

​Individuelle samtaler med lægehenvisning

Tid:  ​45 – 60 minutter

Pris:  ​Ved sygesikringssamtaler dækker sygesikringen 60 % og egenbetalingen er 40 %
​Priserne reguleres 2 gange årligt

Individuelle samtaler, privatbetalere

Tid:  45 – 60 minutter

Pris:  ​1.000 kr.

Parterapi

Tid:  90 minutter

Pris:  ​1.500 kr.

Supervision

Tid: ​ 1 person

Pris:  1.100 kr.

Supervision af grupper

Tid: ​ Afhænger af gruppens størrelse

Pris:  Afhænger af gruppens størrelse

Betaling​

Der betales umiddelbart i forlængelse af samtalen (MobilePay ).

Der indberettes automatisk til Sygeforsikringen "danmark", hvis du oplyser, at du er medlem.

Kontaktformular​

Denne formular sendes som sikker mail / krypteret

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Psykologcentret

​Vesterbro 35, 9000 Aalborg Klik på adressen for rutevejledning

Samarbejder desuden med andre forsikringer/forsikringsnetværk​

Priser og Betaling

Du finder priser og betaling på siden for den enkelte psykolog.

Ved samtaler med Sygesikrings henvisning afregnes der kontant / Mobile Pay efter hver samtale. 

Ved samtaler, der er betalt af forsikringen, afregner psykologen direkte med forsikringen / forsikringsnetværket og du har dermed ingen udgifter forbundet hermed.
​Vi indberetter automatisk til Sygeforsikringen danmark, såfremt du oplyser at du er medlem.

Afbud skal meddeles senest kl 16 dagen før. Ellers skal du betale afbudsgebyr.