Line Bigum

Uddannet cand. psych.

Autoriseret psykolog

​Medlem af Dansk Psykologforening

CVR: 41254874

Kontaktoplysninger

Tlf.: +45 42 83 35 23

Mail: psykolog@bigum.org

​Klienter

​​Modtager private klienter, klienter henvist gennem Børne – og Familieforvaltninger.

Samarbejder med Sygesikring “danmark” og andre sundhedsforsikringer.

Der kan tilbydes tider onsdag-fredag fra kl.8-15.

Har ikke overenskomst med sygesikringen

Erfaren psykolog indenfor børne-, unge- og familieområdet

Line er uddannet klinisk psykolog fra Aalborg Universitet i 2013 og er autoriseret af Psykolognævnet i 2018. Hun har erfaring fra Børne- og Ungdomspsykiatrien i Aalborg og Børne- og familieområdet i Aalborg Kommune.

Line tilbyder samtaleforløb til forældre, børn, unge, familier og voksne og har særlig viden om de vanskeligheder, der kan opstå både hos den enkelte ifa. angst og depression, men også belastningsreaktioner forårsaget af livskriser eller relationsproblematikker. Line er særligt optaget af at skabe forståelse af barnets/den unges adfærd, og hvad der ligger til grund derfor.

Line har mange års erfaring med forældresamarbejde og netværksarbejde, hvor der arbejdes med at skabe en sammenhæng i forståelsen af børns alsidige udviklingsproblematikker. Line har en stor passion for arbejdet med forældre og deres børn og søger at skabe en konstruktiv ramme, hvor forældre føler sig trygge.Line arbejder ud fra tanken om at samarbejde mellem barnets vigtige personer tilføjer vigtig viden og dermed højner kvaliteten af arbejdet med familierne, og hun tilstræber en helhedsorienteret tilgang i arbejdet med familier.

Line har under sin studietid været ansat som frivillig i Kræften Bekæmpelse, hvor hun var gruppeleder for børnegrupper og har også været medhjælper i Jes Diges sorggrupper.

Line er aktuelt i gang med en certificeringsproces ift. behandlingsmetoden Theraplay® og tilbyder i den forbindelse forløb, som arbejder på at opbygge og styrke tilknytningsrelationen mellem forælder og barn.

​Theraplay anvendes særligt til børn og unge med sociale, følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Theraplay er en metode, der er rettet mod det før-sproglige udviklingsniveau. Omdrejningspunktet for Theraplay er at opbygge og styrke kvaliteten af samspillet mellem forælder-barn. Målet er at skabe tilknytning og selvregulering, tillid, engagement og glæde. Terapien har til hensigt at bidrage til et øget selvværd og derigennem skabe et positivt selvbillede, så barnet bedre kan begå sig både i og uden for hjemmet.

Beskyttelse af personfølsomme data

Oplysninger om en persons psykiske tilstand er ifølge GDPR personfølsomme oplysninger. Som psykolog er jeg underlagt særlovgivning om pligt til at føre journal, som føres, opbevares og destrueres jvf. GDPR’s retningslinjer.

Privatlivspolitik

På baggrund af EU’s dataforordning har du krav på at kende til, hvordan dine persondata bliver opbevaret og håndteret. Du kan læse min privatlivspolitik her.

Utilsigtede hændelser og klagemuligheder

Hvis du eller dine pårørende i forbindelse med dit behandlingsforløb oplever utilsigtet hændelse, kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. Information om utilsigtede hændelser, klager og erstatning findes i Styrelsens pjece.

Du kan læse mere om klagemuligheder på Dansk Psykologforenings hjemmeside.

PRISER

NB: Forsikringssager afregner psykologen direkte med forsikringsselskabet​

Individuelle samtaler med barn/voksen

Tid:  45-60 minutter

Pris: 1.100 kr.

Parsamtaler/forældresamtaler

Tid:  90 minutter

Pris: 1.500 kr.

Theraplay sessioner

Tid:  45 min

Pris:  1.200 kr.

Betaling​

Der afregnes via bankoverførsel, MobilePay eller kontant efter hver samtale.

Der indberettes automatisk til Sygeforsikringen "danmark", hvis du oplyser, at du er medlem.

Kontaktformular​

Denne formular sendes som sikker mail / krypteret

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Psykologcentret

​Vesterbro 35, 9000 Aalborg Klik på adressen for rutevejledning

Samarbejder desuden med andre forsikringer/forsikringsnetværk​

Priser og Betaling

Du finder priser og betaling på siden for den enkelte psykolog.

Ved samtaler med Sygesikrings henvisning afregnes der kontant / Mobile Pay efter hver samtale. 

Ved samtaler, der er betalt af forsikringen, afregner psykologen direkte med forsikringen / forsikringsnetværket og du har dermed ingen udgifter forbundet hermed.
​Vi indberetter automatisk til Sygeforsikringen danmark, såfremt du oplyser at du er medlem.

Afbud skal meddeles senest kl 16 dagen før. Ellers skal du betale afbudsgebyr.