Henvisningsmuligheder

Samtaler med Sygesikringshenvisning

Du kan få en henvisning til psykologsamtaler, hvis du opfylder kriterierne for det​.​

Psykologcentret dækker alle henvisningsgrupper indenfor Sygesikringen.

Følgende begivenheder berettiger til psykologhjælp​.

 • ​1. Røveri-,volds – og voldtægtsofre
 • 2. Trafik- og ulykkesofre
 • 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • 6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19.graviditetsuge
 • 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 • 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet
 • 9. Personer, der inden det fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • 10. Personer med let til moderat depression fra 18 år (der såfremt den pågældende ifølge sundhedsloven har ret til psykologhjælp) (gruppe1- og 2-sikrede)
 • 11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 37 år

En henvisning fås hos egen læge og skal normalt udstedes inden et halvt år efter den hændelse, som er årsag til, at der er opstået behov for psykologhjælp.

Der kan ikke udstedes henvisning senere end 1 år efter begivenheden har fundet sted.

Der kan være lang/længere ventetid med henvisning for angst og depression.

Du kan på www.Sundhed.dk se ventetider for psykologer andre steder med ydernummer/overenskomst med Sygesikringen.

​Samtaler uden sygesikringshenvisning

Hvis du har en forsikring, dækker den muligvis også psykologsamtaler. Mange har en privatforsikring eller f.eks. et Falck abonnement, og mange har også en sundhedssikring gennem arbejdspladsen eller har selv tegnet en.

Har du en sådan dækning, betaler den for dine samtaler, når forsikringen har godkendt dig til psykologhjælp. Nogle forsikringsselskaber kræver, at du skal omkring egen læge, så lægen kan anbefale psykologhjælp. Det er ikke det samme som at få en henvisning, idet en henvisning kun gælder for de 11 henvisningskategorier som nævnt overfor. F.eks. er stress ikke en henvisningskategori.

Alt afhængig af forsikringsbetingelserne dækker en privat forsikring/sundhedssikring meget bredt for alle de hændelser, man som menneske kan komme ud for.

Er du medlem af ”Danmark” gives der i alle grupper tilskud til psykologhjælp, uanset årsag og uanset om du har en lægehenvisning eller ikke.

Endelig kan du selvfølgelig altid søge psykologhjælp helt privat, hvis du selv betaler eller en anden betaler for dig.

Der er ofte kort ventetid på samtaler uden lægehenvisning.

Psykologcentret

​Vesterbro 35, 9000 Aalborg Klik på adressen for rutevejledning

Samarbejder desuden med andre forsikringer/forsikringsnetværk​

Priser og Betaling

Du finder priser og betaling på siden for den enkelte psykolog.

Ved samtaler med Sygesikrings henvisning afregnes der kontant / Mobile Pay efter hver samtale. 

Ved samtaler, der er betalt af forsikringen, afregner psykologen direkte med forsikringen / forsikringsnetværket og du har dermed ingen udgifter forbundet hermed.
​Vi indberetter automatisk til Sygeforsikringen danmark, såfremt du oplyser at du er medlem.

Afbud skal meddeles senest kl 16 dagen før. Ellers skal du betale afbudsgebyr.