Stress

Stress er blevet en folkesygdom og dagligt er rigtig mange sygemeldt herfor.

Stress kan defineres som et særligt forhold mellem personen og omgivelserne hvor belastningen af personen overstiger de aktuelle ressourcer.

Stress er kroppens svar på en belastning, der kan være både fysisk og psykisk.


Kroppens stress reaktioner er et forsøg på at få os til at fungere optimalt.
 
Kun når belastningen har en tilstrækkelig styrke eller er længerevarende fører stress til egentlig sygdom.
 
Der er en række karakteristiske symptomer på stress.
 
De kan deles op i de fysiske, psykiske og adfærdsmæssige.
 
Fysiske symptomer:

Hovedpine, hjertebanken, svimmelhed, mavesmerter, hyppige infektioner, smerter, diare.


Psykiske symptomer:
Ulyst, træthed, indre uro, hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, rastløshed, irritabilitet, angst, nedsat humoristisk sans, følelse af udmattelse, depression.


Adfærdsmæssige symptomer:
Søvnløshed, lav selvfølelse, hyperventilation, følelseskulde, indesluttethed, vrede, aggressivitet, nedsat præstationsevne, ubeslutsomhed, øget brug af stimulanser, appetitløshed, sygefravær.


Kan du genkende disse symptomer kan psykologcentret kontaktes på tlf: 22 45 04 03.

Psykologcentret træffes på:

 

22 45 04 03

 

brita@collaitz.dk

 

 

 

Til forside
 
Vesterbro 35  |  9000 Aalborg  |  Tlf.: (+45) 22 45 04 03  |  E-mail: brita@collaitz.dk