Sabina Wendner

Uddannet cand. Psych.
Autoriseret psykolog
Medlem af Dansk Psykologforening
Telefon: 29927061
Mail: psykolog@icb.dk

 

CVR: 34918546

 

Sabina har flere års erfaring med terapeutisk arbejde og tilbyder hjælp til at bearbejde psykologiske belastningsreaktioner som fx stress, angst og OCD. Der tilbydes herudover hjælp til at håndtere livskriser og konflikter, fx sygdom, skilsmisse og dødsfald, ligesom der tilbydes hjælp til selvudvikling fx lære at sætte grænser eller få mere livsglæde.
 
For Sabina er relationen imellem psykolog og klient afgørende for en vellykket terapi, og hun er derfor optaget af, at etablere en god kontakt med dig. Hun møder dig respektfuldt, og den terapeutiske proces tager udgangspunkt i dine værdier og dit livssyn. Sabina har desuden fokus på, at skabe en forbindelse imellem samtalerne og din hverdag, hvilket fx kan ske i form af hjemmeopgaver.
 
Sabina har flere års erfaring med udredning og behandling af børn, unge og voksne og tilbyder ud over terapi psykologiske undersøgelser, fx forældrekompetenceundersøgelser, børnepsykologiske undersøgelser og beskæftigelsesorienterede undersøgelser. Sabina tilbyder desuden støtte og supervision til medarbejdere.
Sabina videreuddanner sig løbende og har således en række specialistrettede kurser.
 
Sabina modtager private klienter og klienter med forsikringsdækning.
Sabina modtager ikke henvisninger fra Sygesikringen.

Psykologcentret træffes på:

 

22 45 04 03

 

brita@collaitz.dk

 

 

 

Til forside
 
Vesterbro 35  |  9000 Aalborg  |  Tlf.: (+45) 22 45 04 03  |  E-mail: brita@collaitz.dk