Karen Wichmann

Uddannet cand. psyk (2008)
Autoriseret psykolog
Medlem af Dansk Psykologforening.
 
Kontakt tlf. 29721799
E-mail: karen@karenwichmann.dk
Hjemmeside: www.karenwichmann.dk
 
CVR: 37648396

 

Karen har flere års erfaring med terapeutisk arbejde med børn, unge og voksne. Karen tilbyder hjælp til at bearbejde psykologiske belastningsreaktioner som fx stress, angst og depression. Der tilbydes herudover hjælp til at håndtere livskriser (så som skilsmisse, tab og sygdom), selvværdsproblematikker, relationsproblemer (fx problemer med jalousi, grænsesætning, uhensigtsmæssig afhængighed af andre, tillid) eller der kan ydes hjælp til generel selvudvikling.

 

Karen har mange års erfaring med udredning både børn og voksne og tilbyder psykologiske undersøgelser som forældrekompetenceundersøgelser, børnepsykologiske undersøgelser, tilknytningsundersøgelser og undersøgelser i forhold til arbejdsmarkedet. Karen tilbyder desuden rådgivning og supervision til både fagpersonale og til forældre (fx i forhold til barn med specifikke vanskeligheder eller diagnose, familieproblematikker el. lign.).

 

Karen har særlig viden i forhold til de problematikker, der kan opleves i forhold til ufrivillig barnløshed, fertilitetsbehandling og efterfødselsreaktioner. Karen har erfaring fra privat praksis, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, fra Socialforvaltning og Familiehus. Karen har erfaring i supervision af psykologer og andre faggrupper, f.eks. familiekonsulenter, plejefamilier, pædagoger og lærere.

 

Karen arbejder ofte med terapiforløb af kortere varighed og tilpasser terapien den enkeltes problem, men har også klienter i længerevarende forløb. Karen arbejder primært ud fra et kognitivt og et psykodynamisk grundlag med systemiske og mentaliserings baserede vinkler, hvor det giver mening.

 

Karen modtager private klienter og klienter med forsikringsdækning.
Karen modtager ikke henvisninger fra Sygesikringen.
  

Efteruddannelse:

  • 1-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi
  • 1-årig specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi for børn, unge og familier
  • Opstartet en 3-årig psykodynamisk specialistuddannelse
  • Uddannelsesforløb i mentaliseringsbaseret udredning og intervention. 
  • Kognitiv terapi for børn og unge
  • Efteruddannelsesforløb i systemisk metode
  • Mange kurser i udredning og forskellige former for testning (heriblandt Rorschach, Child Attachment
  • Interview, PC-ERA, MCMI-III, WAIS-IV, TAT m.fl.).
  • Karen videreuddanner sig løbende med kurser og supervision af eget arbejde, og er pt på vej til at blive specialist i psykoterapi.

Psykologcentret træffes på:

 

22 45 04 03

 

brita@collaitz.dk

 

 

 

Til forside
 
Vesterbro 35  |  9000 Aalborg  |  Tlf.: (+45) 22 45 04 03  |  E-mail: brita@collaitz.dk