Henvisningsmuligheder

Samtaler med Sygesikringshenvisning.
Du kan få en henvisning til psykologsamtaler, hvis du opfylder kriterierne for det.
 

Psykologcentret dækker alle henvisningsgrupper indenfor Sygesikringen.
 
Følgende begivenheder berettiger til psykologhjælp:
 
 • 1. Røveri-,volds – og voldtægtsofre.
 • 2. Trafik- og ulykkesofre.
 • 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • 6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19.graviditetsuge.
 • 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 • 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet.
 • 9. Personer, der inden det fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • 10. Personer med let til moderat depression fra 18 år (der såfremt den pågældende ifølge sundhedsloven har ret til psykologhjælp.) (gruppe1- og 2-sikrede.)
 • 11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 37 år.
   


En henvisning fås hos egen læge og skal normalt udstedes inden et halvt år efter den hændelse, som er årsag til, at der er opstået behov for psykologhjælp.


Med mulighed for dispensation i op til 1 år.

Der kan ikke udstedes henvisning senere end 1 år efter begivenheden har fundet sted.

 

Vi har aktuelt (marts 2015) ventetid for Sygesikringssamtaler med henvisning for angst eller depression

til juni 2015.Samtaler uden henvisning

Det kan betale sig at undersøge om du muligvis har en privat forsikring, der kan betale for dine psykologsamtaler.


Forsikringsselskaber har forskellige retningslinier og du må selv undersøge om du er dækket.

Nogen har en Sundhedsforsikring eller f.eks .et Falck abonnement, der dækker psykologbehandling. Det kan også være, at din arbejdsplads har en Sundhedsforsikring du er omfattet af.


Vi har aktuelt (marts 2015) kun kort ventetid for samtaler uden henvisning, da alle dækker samtaler uden henvisninger fra læger.

Psykologcentret træffes på:

 

22 45 04 03

 

brita@collaitz.dk

 

 

 

Til forside
 
Vesterbro 35  |  9000 Aalborg  |  Tlf.: (+45) 22 45 04 03  |  E-mail: brita@collaitz.dk