Anette Madsen

Anette Madsen
Uddannet cand. pæd. psyk.
Autoriseret psykolog
Medlem af Dansk Psykologforening.
 
Kontakt tlf. 2057 9448
 
CVR: 33820585
 

Anette har mangeårig erfaring med terapeutiske samtaler med børn, unge og voksne

Anette tilbyder individuelle terapeutiske samtaler til bearbejdning af stress/overbelastningsreaktioner, angst, depression,sorg og livskriser i forbindelse med tab, sygdom og andre indgribende begivenheder. Anette arbejder med selvværd og personlig udvikling - herunder oplevelser af ensomhed, meningsløshed og tomhed. Samt tilbyder parsamtaler.
 
Anette har særlig viden om familierelationer - herunder tilknytning, adoption og familiepleje og de særlige problemstillinger, der er omkring adoption og plejeanbringelse.
 
Anette kan tilbyde samtaler til forældre omkring familieproblematikker, forældrerolle/opdragelse, ved bekymring om barnets udvikling og ved skilsmisse. Og kan tilbyde samtaler til børn og unge f.eks. omkring tilknytning, identitet og familerelationer/samt ved skilsmisse.
 
Anette har erfaring fra privat praksis, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og fra Socialforvaltning.
Anette har erfaring i supervision af psykologer og andre faggrupper, f.eks. familiekonsulenter og plejefamilier.
Samt erfaring med at lave psykologiske undersøgelser.
Anette vælger terapeutisk indgangsvinkel ud fra den enkelte problemstilling og anvender kognitiv eller psykodynamisk tilgang, samt elementer fra den systemiske tilgang ud fra hvad der vurderes hensigtsmæssigt i forhold til den aktuelle problemstilling.
 
Efteruddannelse:
 
  • Uddannelsesforløb i kognitiv terapi.
  • Uddannelsesforløb i mentaliseringsbaseret udredning og intervention.
  • 3 – årigt uddannelsesforløb i psykoterapi ud fra psykodynamisk referenceramme.
  • En række korterevarende kurser hvor flere kurser er på specialistniveau.
  • Anette videreuddanner sig løbende med kurser og supervision af eget arbejde.
 
 

Psykologcentret træffes på:

 

22 45 04 03

 

brita@collaitz.dk

 

 

 

Til forside
 
Vesterbro 35  |  9000 Aalborg  |  Tlf.: (+45) 22 45 04 03  |  E-mail: brita@collaitz.dk